Ανάληψη χορηγίας στο 5ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε είναι ένας από τους χορηγούς του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association με θέμα τη «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 14 & 15 Δεκεμβρίου στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην οδό Πατησίων  και  θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ως μία από τις πρωτοπόρους ελληνικές εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σας προσκαλεί στο συνέδριο, όπου θα διαθέτει περίπτερο με  σχετικό ενημερωτικό υλικό με τα έργα και τις υπηρεσίες της εταιρίας καθώς επίσης και τις προτάσεις μας που δίνουν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Για να μάθετε τη θεματολογία του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε το site της ΕΕΔΣΑ http://conference2017.eedsa.gr/