Ανάληψη χορηγίας στο 5ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε είναι ένας από τους χορηγούς του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association με θέμα τη «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία. περισσότερα…