Προκατασκευασμένο Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων

CompactReuseSystemGR

Περιγραφή Προϊόντος:

Το προϊόν αποτελεί μία συμπαγή, ολοκληρωμένη λύση στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων με την ενσωμάτωση μεμβρανών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα κλειστό αυτόνομο container.

Χρησιμοποιούνται μεμβράνες υπερδιήθησης εντός πιεστικών δοχείων, κατάλληλες για την κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών από την τυπική δευτεροβάθμια εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και απολύμανση της ροής, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των περισσότερων παθογόνων μικροοργανισμών από το αντίστοιχο των πόρων των μεμβρανών. Έτσι καθίσταται δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με απόλυτη ασφάλεια αφού ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/8-3-2011.

Το σύστημα αποτελεί αυτόνομη μονάδα, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε υφιστάμενες Ε.Ε.Λ. κατάντη της δευτεροβάθμιας καθίζησης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις εργασιών πεδίου, αφού όλος ο εξοπλισμός είναι προ-εγκατεστημένος εντός κοντέινερ, το οποίο εγκαθίσταται απλώς σε μία βάση από σκυρόδεμα.
Τα συστήματα των μεμβρανών υπερδιήθησης έχουν αρθρωτή δομή επιτρέποντας το συνδυασμό περισσότερων μονάδων για τη δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου με την απαραίτητη δυναμικότητα

Πλεονεκτήματα Προϊόντος:

  • Πρότυπο, προ-σχεδιασμένο σύστημα
  • Αρθρωτή δομή που κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο το σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης
  • Εύκολα επεκτάσιμες εγκαταστάσεις (με την προσθήκη επιπλέον μεμβρανών)
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με μηδενικές απαιτήσεις πεδίου (βάση από σκυρόδεμα)
  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα εκροής (σε σύγκριση με τυπικά φίλτρα άμμου)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εγκαθιστά προκατασκευασμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων σε :

  • Κατασκευές νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων (βιομηχανικά, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α. κλπ.) με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εκροής για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
  • Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εκροής για την επαναχρησιμοποίηση για άρδευση

Εφαρμογή Προϊόντος:

Προκατασκευασμένο Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Εκροής στην Ε.Ε.Λ. Πόρου-Σκάλας Ν.Κεφαλονιάς

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας με μεμβράνες υπερδιήθησης (UF) για την επεξεργασία της δευτεροβάθμιας εκροής της Ε.Ε.Λ. Πόρου – Σκάλας του Ν.Κεφαλονιάς. Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεμβρανών αλλά και της προφίλτρανσης ήταν προ-εγκατεστημένο εντός μεταλλικού κοντέινερ με ανοιγόμενες πόρτες.

Tο Έργο σε Αριθμούς:

Συμβατική αμοιβή1.600.000 συμπ. ΦΠΑ
Εισερχόμενα απόβληταΑστικά λύματα–εκροή από τελική καθίζηση
Δυναμικότητα εγκατάστασης36 m3/hr
Ποιότητα εξόδου, SS1 mg/l
Επιτυγχανόμενη απομάκρυνση στερεών97%
Διαστάσεις μονάδας (κοντέινερ)6,00 x 2,40 x 2,60