Διοίκηση

Η διοίκηση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ σύμφωνα με το καταστατικό, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 5 μέλη:

  • Πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Αλέγρας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος είναι ο Διονύσιος Γεωργόπουλος, Χημικός Μηχανικός

 

Μέλη του Συμβουλίου είναι οι:

  • Αγγελική Κάτσιου, Πολιτικός Μηχανικός
  • Παναγιώτης Νικολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
  • Χρυσάνθη Χατζησταματίου, Πολιτικός Μηχανικός