Διοίκηση

Η διοίκηση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ σύμφωνα με το καταστατικό, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 5 μέλη:

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Διονύσιος Γεωργόπουλος, Χημικός Μηχανικός
  • Αντιπρόεδρος είναι η Αγγελική Κάτσιου, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη του Συμβουλίου είναι οι:

  • Παναγιώτης Νικολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
  • Χρυσάνθη Χατζησταματίου, Πολιτικός Μηχανικός
  • Άννα Αβούρη, Χημικός Μηχανικός