Ηλιακή Ξήρανση Λυματολάσπης

Περιγραφή τεχνολογίας:

Πρόκειται για μία μέθοδο θέρμανσης της ιλύος μέχρι την θερμοκρασία που επιτυγχάνεται στο θερμοκήπιο και ξήρανση μέσω της εξάτμισης του νερού από την επιφάνειά της. Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή προϊόντος με περιεκτικότητα σε στερεά άνω του 70%.

Λόγω της ανάπτυξης θερμοκρασιών άνω των 50οC για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ιλύς υγιεινοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Επιπλέον, η ξηραμένη ιλύς που παράγεται από την ηλιακή ξήρανση παρουσιάζει μεγάλη θερμογόνο δύναμη και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο σε επακόλουθη θερμική αξιοποίηση, είτε επί τόπου της εγκατάστασης είτε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καύσης (ΔΕΗ, τσιμεντοβιομηχανία, εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων)

Τα θερμοκήπια:

  • είναι ελαφριές κατασκευές από γαλβανισμένη ατσάλινη κατασκευή υποστήριξης σε στεγανή τσιμεντένια επιφάνεια με τοιχία στις τρεις πλευρές ύψους 1m και πλάτους 0,25m
  • καλύπτονται είτε από κάλυμμα πολυμερούς είτε από γυαλί
  • είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν τις παραμέτρους παρακολούθησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους και ρυθμίζουν την διεργασία
  • διαθέτουν ρομπότ, κινούμενο όχημα ή μηχανισμό στερεωμένο στα τοιχία του θερμοκηπίου για την ανάδευση της ιλύος

Πλεονεκτήματα:

  • Ξήρανση της ιλύος σε ποσοστό στερεών τουλάχιστον 70%
  • Χαμηλό κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης
  • Κλειστό σύστημα που περιορίζει την παραγωγή οσμών και άλλες περιβαλλοντικές οχλήσεις
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και παρακολούθηση
  • Αρθρωτό σύστημα, το οποίο επιδέχεται εύκολα αναβάθμιση

Case study

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ κατασκεύασε στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου ένα θάλαμο ηλιακής ξήρανσης, επιφάνειας 950m2 για την επεξεργασία 2000 τόνων παραγόμενης βιολογικής ιλύος ανά έτος από την ΕΕΛ Χερσονήσου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργικές παράμετροι του συστήματος.

Παράμετρος λειτουργίαςΜονάδαΤιμή
Συνολική ποσότητα εισερχόμενης ιλύοςΤόνοι/ έτος2.000
Ποσοστό στερεών εισερχόμενης ιλύος (%)%18,00
Ποσοστό στερεών ξηραμένης ιλύος (%)%60,00
Ύψος ιλύος στα θερμοκήπιαcm10
Συνολική ποσότητα ξηραμένης ιλύοςΤόνοι/ έτος600
Απαγόμενη υγρασίαΤόνοι/ έτος1.400
Κύκλοι ξήρανσης ανά θάλαμοΚύκλοι/ έτος26
Χρόνος ξήρανσηςΜέρες/ έτος14