Προκατασκευασμένη Μονάδα Διύλισης Νερού

Περιγραφή Προϊόντος:

Για την τριτοβάθμια επεξεργασία νερού η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. προμηθεύει και εγκαθιστά προκατασκευασμένα συστήματα μεμβρανών υπερδιήθησης, τα οποία παρέχουν μία γρήγορη στην εγκατάσταση και αποδοτική τεχνική λύση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού.

Με τα συστήματα μεμβρανών υπερδιήθησης (UltraFiltration membranes) παρέχεται ολοκληρωμένη επεξεργασία νερού απομακρύνοντας αιωρούμενα στερεά καθώς και ορισμένα κολλοειδή ενώ παράλληλα παράγεται ένα σταθερά υψηλής ποιότητας νερό απαλλαγμένο και από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς, αφού το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο από τους πόρους των συγκεκριμένων μεμβρανών. Πρόκειται για συμπαγή, ενιαία, αυτόνομα συστήματα (τύπου compact) που μπορούν να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία άμεσα, ενώ παράλληλα έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις σε έκταση.

Οι μονάδες αυτές αποτελούνται από μία ή περισσότερες συστοιχίες μεμβρανών ονομαστικού μεγέθους πόρων το πολύ 0,02 – 0,04μm που τροφοδοτούνται από ειδική αντλία σταθερής παροχής και χαμηλής πίεσης. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι κοίλων ινών και κατακρατούν όλα τα σωματίδια μεγέθους από 0,02 – 0,04 μm και άνω. Η φίλτρανση επιτυγχάνεται με την ώθηση (ροή υπό χαμηλή πίεση) του υγρού από το έξω μέρος των κοίλων ινών προς τον εσωτερικό κύλινδρό τους με τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας τροφοδοσίας. Το σύστημα είναι συνεχούς λειτουργίας και αυτοκαθαριζόμενο. Η απομάκρυνση των επικαθημένων στερεών στην επιφάνεια της μεμβράνης επιτυγχάνεται με την εμφύσηση αέρα, υπό χαμηλή πίεση, στο εσωτερικό των μεμβρανών, ο οποίος σπρώχνει το καθαρό νερό προς την αντίθετη κατεύθυνση της φίλτρανσης (από μέσα προς τα έξω) με τη βοήθεια εγκατεστημένου μικρού φυσητήρα – compressor ενώ το απαιτούμενο νερό για την αντίστροφη πλύση μπορεί να παρέχεται από το αποθηκευμένο διηθημένο-καθαρό νερό εντός των μεμβρανών.

UF_02

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

  • Πρότυπο, προ-σχεδιασμένο σύστημα
  • Αρθρωτή δομή που κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο το σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης
  • Εύκολα επεκτάσιμες εγκαταστάσεις (με την προσθήκη επιπλέον μεμβρανών)
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με μηδενικές απαιτήσεις πεδίου (βάση από σκυρόδεμα)
  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα εκροής (σε σύγκριση με τυπικά φίλτρα άμμου)

Εφαρμογές:

  • Διυλιστήρια νερού από επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες
  • Επεξεργασία ποσίμου νερού
  • Επεξεργασία νερού ειδικών χρήσεων (βιομηχανικών χρήσεων υψηλής καθαρότητας)