Ταυτότητα

H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται στις αγορές της διαχείρισης του νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έχει ενεργή παρουσία και σε άλλες χώρες όπως Κύπρος, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Κροατία και Μαυροβούνιο.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

    • Συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ για παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και εξοικονόμηση ενέργειας
    • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης δικτύων καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων και διαχείρισης ενέργειας
    • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΔΕΥΑ και φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
    • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων
    • Ανάπτυξη και προμήθεια προκατασκευασμένων συστημάτων (compact) επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων

Στρατηγική μας η βιώσιμη ανάπτυξη

Καινοτομία: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ δίνει πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες επεξεργασίας του νερού. Το R&D τμήμα του ομίλου στηρίζεται σε επιλεγμένους επιστήμονες και είναι σε στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Βιώσιμη διαχείριση νερού και αποβλήτων: Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, προσανατολίζεται στην πώληση ολοκληρωμένων λύσεων και όχι μεμονωμένων προϊόντων. Αυτό επιτρέπει την περιβαλλοντική θεώρηση όλου του κύκλου ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωση. Αναπτύσσει συστήματα κλειστού κύκλου (closed loop systems), με επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και ανακύκλωση απορριμμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων στο περιβάλλον υλικών και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη συνεπαγόμενη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έχει πιστοποιηθεί με ISO 9000 και ISO 14000.

Ποιότητα, ασφάλεια, δεοντολογία: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, πιστοποιημένη με το OSHAS 18000 έχει ως πρωταρχική προτεραιότητά της την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού και την εξασφάλιση συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σταθμοί στην Εξέλιξη του Ομίλου

2000

Ίδρυση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. από τους Διονύση Γεωργόπουλο-Χημικό Μηχανικό και Γιώργο Αλέγρα-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, καθώς και άλλα στελέχη με σημαντική εμπειρία στην προστασία περιβάλλοντος και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

2002

Κατάταξη της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 4η τάξη του Ελληνικού Μητρώου Κατασκευαστών Έργων Δημοσίου (ΜΕΕΠ)

2004

Συγκρότηση Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών

2005

Αναβάθμιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 5η τάξη ΜΕΕΠ

2006

Ανάπτυξη του τμήματος παραγωγής προκατασκευασμένων-compact συστημάτων

2007

Ίδρυση του τμήματος λειτουργίας και συντήρησης περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων

2008

Αναβάθμιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 6η τάξη ΜΕΕΠ

2009

Ίδρυση της MESOGEOS WATER Α.Ε.

Ίδρυση της MESOGEOS WATER CYPRUS Ltd

Πρώτη σύμβαση παραχώρησης: μονάδα αφαλάτωσης στη Πάφο της Κύπρου

2010

Είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ του Ομίλου Λασκαρίδη και της Eurobank

2012

Συμμετοχή της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ σε διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ για την διαχείριση στερεών απορριμμάτων

2014

Ανάπτυξη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Προσωρινός ανάδοχος για την ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

Πρώτη σύμβαση για την ΜΕΣΟΓΕΙΟ στο Αζερμπαϊτζάν: «Κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων και κατασκευή νέων κυττάρων ταφής απορριμμάτων του Μπακού»

2015

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ αποκτά το 51% της MES-ENERGY, μιας εταιρείας εξειδικευμένης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας

Στο τέλος του έτους η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ υπογράφει την πρώτη σύμβαση στο Μαυροβούνιο: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Bar-Cafe»

2016

Αναδιάρθρωση του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ προχώρησε σε πώληση των θυγατρικών με παρόμοιες δραστηριότητες

Από το 2008 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εδρεύει σε ιδιόκτητο κτήριο γραφείων 3.000 τμ επί της οδού Αιόλου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Βουκουρέστι.