Μελέτη & Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Salfeet στην Παλαιστίνη

Έργο
Μελέτη & Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Salfeet στην Παλαιστίνη, Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης και Προαιρετική Εγκατάσταση Μικρής Φωτοβολταϊκής Μονάδας
Ανάθεση
Δήμος της πόλης SALFEET στην Παλαιστίνη
Ανάδοχος
J.V. MACC – MESOGEOS S.A.

Mesogeos S.A. 50%
Masoud And Ali And Partners Contracting Company 50%
Προϋπολογισμός
6.431.989,68€
Διάρκεια
2/5/2019 – 30/4/2022

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη Salfeet στην Παλαιστίνη.

Κύριοι στόχοι από την υλοποίηση της σύμβασης είναι η συλλογή και επεξεργασία συσσωρευμένων λυμάτων της πόλης Salfeet και του χωριού Farkha για την βελτίωση ποιότητας του νερού