Εγκαίνια Μονάδας Αφαλάτωσης Αργοστολίου

Στις 22/3/2019 (Παγκόσμια Μέρα Νερού) εγκαινιάστηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στη χώρα, μονάδα Αφαλάτωσης, δυναμικότητας 8.000 κυβικών/ημέρα.
Η μονάδα που κόστισε 3,6 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ) κατασκευάστηκε από την ΜΕΣΟΓΕΙΟ Α.Ε., η οποία θα την λειτουργεί για τα επόμενα 6 χρόνια.

Η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία, αυτήν της αντίστροφης όσμωσης και περιλαμβάνει και φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος 65 KW, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο το κόστος.
Η μονάδα περιλαμβάνει και πλήρες control room για τον έλεγχο του αυτοματισμού και λειτουργίας όλων των συστημάτων.


Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας

Στις 12/3/2019 η Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ αφορά στην κατασκευή και λειτουργία (για 25 χρόνια) μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας έως 80.000 τόνων ετησίως. Η μονάδα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ), στον οποίο θα μεταφέρονται τα υπολείμματα της επεξεργασίας προς ταφή.

Σημαντικός στόχος της σύμβασης είναι η μείωση των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή στο 39% και η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κατά 73%, δηλαδή σε ποσοστό υψηλότερο από το 65% που είναι ο κοινοτικός στόχος.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 22 μήνες. Η τεχνολογία της μονάδας είναι η μηχανική διαλογή και ανακύκλωση, σε συνδυασμό με την αναερόβια χώνευση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη

Στις 18/1/2019 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης» (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη» και συνολική αμοιβή (κατασκευή και 5ετή λειτουργία) 28.214.384,16 €, με δικαίωμα προαίρεσης 19,5 έτη προϋπολογισμού 1.675.230,16 € / έτος .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδα επεξεργασίας(ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης με συνολική δυναμικότητα 44.826 τόνους ετησίως και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ). Η Μονάδα θα παράγει ενέργεια και ωφέλιμα δευτερογενή υλικά και θα περιλαμβάνει μηχανική διαλογή για το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών, βιολογική επεξεργασία με αναερόβια χώνευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 78 μήνες


Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας

Στις 14/1/2019 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., με τίτλο «Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας 50.349 tn/y και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με εξοπλισμό του αναδόχου και υγειονομική ταφή του υπολείμματος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.


Διαχείριση Απορριμμάτων ΠΕ Δράμας

Στις 14/1/2019 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. , με τίτλο « Διαχείριση Απορριμμάτων ΠΕ Δράμας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για την επεξεργασία 37.655 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων, καθώς και η λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού για τρία έτη. Η Μονάδα, θα αποτελείται από τα εξής αυτοτελή τμήματα:

  • Είσοδος και υποδοχή
  • Μηχανική προεπεξεργασία
  • Πλατεία κομποστοποίησης
  • Χώρος ραφιναρίσματος
  • Χώρος μεταφόρτωσης υπολειμμάτων

Συμμετοχή και χορηγία στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Η εταιρία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.” συμμετείχε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων ως χορηγός της θεματικής ενότητας Υποδομές – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018.
περισσότερα…


Επεξεργασία Απορριμμάτων Ζακύνθου

Στις 18/12/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων Ζακύνθου» και συνολική συμβατική αμοιβή 2.287.750,40 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Λίβας» του Δ. Ζακύνθου και η επεξεργασία 27.000 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων.


Λειτουργία και Συντήρηση Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου

Στις 8/8/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 739.536,00 €.


Υπηρεσίες Επέκτασης-Λειτουργίας-Συντήρησης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

Στις 26/7/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τίτλο «Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα οκτώ(48) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 21.212.367,52 €


Ανάληψη χορηγίας στο 5ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε είναι ένας από τους χορηγούς του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association με θέμα τη «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία. περισσότερα…