Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αστικών Απορριμμάτων Φολεγάνδρου

Έργο
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αστικών Απορριμμάτων Φολεγάνδρου
Ανάθεση
Κοινότητα Φολεγάνδρου
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
13.900m3
Προϋπολογισμός
1.145.782,02 €
Διάρκεια
2008