Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής στην περιοχή Sofa στην Παλαιστίνη

Έργο
Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής στην περιοχή Sofa στην Παλαιστίνη
Ανάθεση
Δημοτικό Ταμείο Ανάπτυξης και Χορηγήσεων Παλαιστίνης
Ανάδοχος
JV MACC – MESOGEOS
Προϋπολογισμός
9.366.706,49 €
Διάρκεια
10/10/2016 – 25/05/2019

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή Sofa στην Παλαιστίνη, και η αποκατάσταση της ήδη υπάρχουσας χωματερής με έργα υποδομής .
Αναλυτικότερα:

 • Κατασκευή γέφυρας βάρους για τα εισερχόμενα φορτηγά από τους δήμους.
 • Το βάθος του κελύφους από το επίπεδο του γύρω δρόμου είναι μεταξύ 18 m και 23 m
 • Η συνολική εκσκαφή των χώρων υγειονομικής ταφής είναι 1.400.000 m3
 • Εγκατάσταση διπλής υφής γεωμεμβράνης 2,5mm συνολικής επιφάνειας 100.000 m2
 • Εγκατάσταση σωλήνα αποχέτευσης AFITEX γεωσυνθετικού τύπου για τη συλλογή και αποστράγγιση των στραγγισμάτων στο κάτω μέρος και των δύο κυψελών 1Α & 1Β, συνολικής επιφάνειας 58.000 m2
 • Εγκατάσταση γεωυφάσματος 1200 kg / m2 συνολικής επιφάνειας 68.000 m2
 • Κατασκευή αποχέτευσης και λιμνοθάλασσας προεπεξεργασίας με χωρητικότητα 8.000 m3
 • Κατασκευή του Συστήματος αποστράγγισης με διήθηση από τα κελιά στη λιμνοθάλασσα των στραγγισμάτων, με υποβρύχια αντλία.
 • Αποκατάσταση των παλαιών αποβλήτων της υφιστάμενης χωματερής, με συνολικό όγκο ~ 1.500.000 m3
 • Κατασκευή λιμνοθάλασσας για την αποθήκευση των βρόχινων υδάτων, χωρητικότητας 13.000 m3
 • Εργασίες υποδομής, κατασκευή ασφάλτινων οδών, κτίριο συντήρησης και κτίριο διοίκησης.