ΧΥΤΑ 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Θέρμου

Έργο
ΧΥΤΑ 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Θέρμου
Ανάθεση
Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Δυναμικότητα
600.000 m3
Προϋπολογισμός
7.278.751 €
Διάρκεια
03/2007 – 12/2010