Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων στην Μπάαλμπεκ – Λίβανος

Έργο
Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων στην Μπάαλμπεκ – Λίβανος
Ανάθεση
Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Λίβανος
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.952.235,50 €
Διάρκεια
15/09/2017 – 10/2019

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή Μπάαλμπεκ, στον Λίβανο δυναμικότητας 1 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της Α Φάσης , που αφορά στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των εν λόγω έργων όπως επίσης  την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων αυτών.