Φωτοβολταϊκός Σταθμός 170 kWp σε Βιομηχανική Στέγη – Άγιος Γεώργιος Βελεστίνο Μαγνησίας

Velestino_02Velestino_01

ΦΒ Σταθμός Ισχύος 170 kWp σε βιομηχανική στέγη στον Άγιο Γεώργιου Βελεστίνου Μαγνησίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ. Η κατασκευή του έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2012 και η σύνδεσή του με το δίκτυο πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 2013.