Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 20 kWp Ειδικού Προγράμματος Στεγών σε Κτίρια Ιερών Μονών στην Κόρινθο

Δύο ΦΒ σταθμοί σε στέγες Ιερών Μονών στην Κόρινθο στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε Στέγες. Ο ένας σταθμός βρίσκεται στην Ι.Μ. Παναγία Πάντων Χαρά και ο δεύτερος στην Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου. Τα έργα πραγματοποιήθηκαν το 2012 και έκτοτε λειτουργούν απρόσκοπτα.