Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 200 kWp με Tracker – Θέση “ΡΑΦΗ” Δαύλεια Βοιωτίας

Δύο ΦΒ Σταθμοί με tracker δύο αξόνων Ισχύος 100 kWp έκαστος στη Δαύλεια Βοιωτίας ιδιοκτησίας της εταιρείας ECONOISIS A.B.E.T.E.. Τα έργα αδειοδοτήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 και μπήκαν σε φάση κατασκευής το 2012. Η εταιρία σύναψε σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ τον Ιανουάριο του 2012 με τιμή Feed in Tariff 429,46 €/MWh. Οι σταθμοί συνδέθηκαν με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012 και έκτοτε λειτουργούν απρόσκοπτα.