Φωτοβολταϊκός Σταθμός 1 MWp σε Βιομηχανικές Στέγες – Μαγούλα Αττικής

ΦΒ σταθμός ισχύος 1MWp εγκατεστημένος σε βιομηχανικές στέγες κτιρίου στη Μαγούλα Αττικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού την άνοιξη του 2012 από την Conergy η οποία είχε αναλάβει εκτός από την προμήθεια, το σχεδιασμό και τη μελέτη του πάρκου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σε λιγότερο από δύο μήνες τον Ιούνιο του 2012 οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.