Φωτοβολταϊκός Σταθμός 150 kWp  – Πάμισος Μεσσηνίας

ΦΒ σταθμός ισχύος 150 kWp επί εδάφους στον Πάμισο Μεσσηνίας. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού από την εταιρεία ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ το Δεκέμβριο του 2012. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Φεβρουάριο του 2013 οπότε πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο.