Βελτίωση υδρονομίας του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού – μέσω συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού

Έργο
Βελτίωση υδρονομίας του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού – μέσω συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού
Ανάθεση
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.889.487,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Διάρκεια
9/10/2020 – 9/4/2025

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στον Σχεδιασμό, την  Προμήθεια και Εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού  καθώς και στην 6μηνη δοκιμαστική και 3ετή κανονική λειτουργία που θα συμβάλει στην βελτίωση υδρονομίας του Δήμου με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού μέσω των συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού.