Συμπλήρωση των Δικτύων Ακαθάρτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης ( Δήμων Θερμαϊκού και Ν. Μηχανιώνας)

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑΘ

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός

5.348.472,28 €

Διάρκεια

09/2005-01/2008

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 55100μ στους δήμους Θερμαϊκού (Δ.Δ. Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας) και Ν. Μηχανιώνας (Δ.Δ. Κερασίας, Αγγελοχωρίου Μηχανιώνας) του Ν. Θεσσαλονίκης.