Συμμετοχή και χορηγία στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Η εταιρία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.” συμμετείχε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων ως χορηγός της θεματικής ενότητας Υποδομές – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018.


Στόχος ήταν να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, αλλά και πιθανά εμπόδια που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

Η συζήτηση στην ενότητα των υποδομών, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ανέδειξε ως σημαντικό θέμα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και την ανάγκη αναβάθμισης και δημιουργίας κατάλληλων υποδομών, στο οδικό δίκτυο, τα υγρά και στερεά απόβλητα και την υδροδότηση.

Έγινε παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αναφέρθηκαν η στρατηγική και η συμβολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Στο βήμα του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων ανέβηκε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.” κ. Διονύσης Γεωργόπουλος και μίλησε για τις δράσεις που αναπτύσσει η εταιρία που βοηθούν την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των νησιωτικών περιοχών.

Ο κ. Γεωργόπουλος αναφέρθηκε στην σημασία ανάπτυξης του τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας