Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Σάμης

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ Σάμης

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

12.000 ικ

Προϋπολογισμός

4.950.631 €

Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με βιολογική και περαιτέρω τριτοβάθμια επεξεργασία. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται με υποβρύχιο αγωγό στον κόλπο της Σάμης σε βάθος 40 μέτρων, ενώ η παραγόμενη λάσπη υφίσταται μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση σε ταινιοφιλτρόπρεσσα.