Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου Κρήτης

Έργο
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου Κρήτης
Ανάθεση
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
75.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως
Προϋπολογισμός
24.301.982,19 €
Διάρκεια
08/2008 – 12/2014

Η σύμβαση περιελάμβανε τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με δυναμικότητα 75.000 τόνους οικιακών απορριμμάτων ετησίως.

Η διαδικασία παράγει βιοξηραμένο άοσμο υλικό μέσω των παρακάτω σταδίων:

  • υποδοχή
  • τεμαχισμός
  • αερόβια διαδικασία (βιοξήρανση) σε χώρους ελεγχόμενου εξαερισμού
  • εξαγωγή στο χώρο δεματοποίησης
  • απομάκρυνση των μετάλλων που περιέχουν σίδηρο
  • δεματοποίηση του βιοξηραμένου υλικού

Με τον τρόπο αυτό παράγεται τελικό δεματοποιημένο υλικό, τουλάχιστον 25% μειωμένο σε υγρασία και σταθεροποιημένο ενώ ταυτόχρονα έχει ανακτηθεί το ρεύμα των μετάλλων. Τα βιοξηραμένα υλικά που έχουν δεματοποιηθεί οδηγούνται εν τέλει στο ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων όπου παρουσιάζουν σημαντική μείωση οσμών, βιοαερίου και στραγγιδίων εξαιτίας της μειωμένης βιολογικής δραστηριότητας.