Μονάδα Αφαλάτωσης Δήμου Γαζίου

Έργο
Μονάδα Αφαλάτωσης Δήμου Γαζίου
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Γαζίου «ΑΛΜΥΡΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
1.000 m3/ημέρα πόσιμο νερό

Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή με ίδια κεφάλαια, σύμβαση παραχώρησης μονάδας αφαλάτωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, δυναμικότητας 1.000m3/ημέρα πόσιμου νερού. Η μονάδα επεξεργάζεται υφάλμυρο νερό από τις γεωτρήσεις του Αλμυρού ποταμού και παρέχει σταθερά καλής ποιότητας πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, το οποίο διατίθεται στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.