Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Αγ. Στυλιανή Τανταλιας στη νήσο Μήλο

Ανάθεση
Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Αγ. Στυλιανή Τανταλιας στη νήσο Μήλο
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
2.500 ικ
Προϋπολογισμός
686.000 ευρώ κατασκευή + 36.000 ευρώ δοκιμ.λειτ. 3 μηνών 156.000 ευρώ διετής λειτουργία
Διάρκεια
03/2008-05/2010

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των δήμων της περιοχής.
Τα στάδια επεξεργασίας είναι:

  • Υποδοχή & προεπεξεργασία βοθρολυμμάτων
  • Βιολογική Βαθμίδα MBR με ταυτόχρονη απομάκρυνση θρεπτικών
  • Επεξεργασία ιλύος με μηχανική πάχυνση & αφυδάτωση
  • Απολύμανση τελικού προϊόντος προς διάθεση σε άρδευση γεωργικών εκτάσεων.