Λειτουργία και Συντήρηση της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δράμας 2017

Έργο
Λειτουργία και Συντήρηση της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δράμας 2017
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)
Δυναμικότητα
60.000 ι.κ.
Διάρκεια
27/10/2017 – 27/4/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Δράμας για 18 μήνες.