Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πόρου – Σκάλας, Κεφαλονιάς

Έργο
Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πόρου – Σκάλας, Κεφαλονιάς
Δυναμικότητα
13.000 ι.κ.
Διάρκεια
01/05/2017 – 01/10/2017

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η 4μηνη λειτουργία συστήματος υποδοχής και προεπεξεργασίας, του συγκροτήματος βιολογικής επεξεργασίας (MBBR) και της μονάδας απολύμανσης με χλώριο της ΕΕΛ Πόρου-Σκάλας..