Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου Κύπρου

Έργο
Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου Κύπρου
Ανάθεση
Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου Κύπρου
Δυναμικότητα
35.000 m3/day πόσιμο νερό
Διάρκεια
22/11/2010 – 22/11/2013

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση για τρία έτη μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με τη μέθοδο της Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 35.000m3/ημέρα, στην Πάφο Κύπρου.