Λειτουργία & συντήρηση

 

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιβαλλοντικής προστασίας όπως:

 • Λειτουργία και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
 • Λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
 • Διαχείριση συστημάτων αποκομιδής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων
 • Διαχείριση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η παροχή των υπηρεσιών στηρίζεται στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της με πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Με τη βοήθεια ευρέος δικτύου συνεργατών από διαπιστευμένα εργαστήρια και συνεργεία συντήρησης, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ καλύπτει τους παρακάτω τομείς υπηρεσιών:

 • Διαχείριση
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Λειτουργία & Συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση των παρακάτω εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):

 • ΕΕΛ Δήμου Γρεβενών, Γρεβενά
 • ΕEΛ Δήμων Οινοφύτων-Σχηματαρίου
 • ΕΕΛ Δήμου Σάμης, Κεφαλονιά
 • ΕΕΛ Δήμου Πόρου-Σκάλας, Κεφαλονιά
 • ΕΕΛ Δήμου Μαλίων, Ηράκλειο Κρήτης
 • ΕΕΛ με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών στη Μήλο
 • ΕΕΛ Δήμου Αργοστολίου, Κεφαλονιά
 • ΕΕΛ Δήμου Καζαντζάκη, Ηράκλειο Κρήτη
 • ΕΕΛ Δήμου Δράμας
 • ΕΕΛ Δήμου Καλαμάτας

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ λειτουργεί ή έχει λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού:

 • Μονάδα αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή 30.000 κμ/ ημέρα πόσιμου νερού από θαλασσινό στην Πάφο
 • Μονάδα αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή 2.000 κμ/ ημέρα πόσιμου νερού στο Δήμο Γαζίου στη Κρήτη
 • Διυλιστήριο πόσιμου νερού από το φράγμα Κανναβιούς στη Κύπρο

Έχει επίσης αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μονάδα προ-επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ηράκλειο, Κρήτη
 • Μονάδα προ-επεξεργασίας απορριμμάτων στη Κεφαλονιά
 • ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών, Ηράκλειο Κρήτης
 • ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΧΥΤΑ 4ης ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΧΥΤΑ Μυκόνου
 • ΧΥΤΑ Δήμου Καζαντζάκη, Ηράκλειο Κρήτης
 • ΧΥΤΑ Δήμου Βιάννου, Ηράκλειο Κρήτης
 • ΧΥΤΑ Δήμου Αγίου Νικολάου, Λασίθι Κρήτης
 • ΧΥΤΑ Δήμου Σητείας, Λασίθι Κρήτης
 • ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
 • Πιλοτική μονάδα ασβεστοποίησης ιλύος με ιπτάμενη τέφρα στο ΧΥΤΑ Κοζάνης
 • Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων με αντίστροφη όσμωση στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, Κέρκυρα
 • Τεχνική υποστήριξη λειτουργίας ηλιακής ξήρανσης της ιλύος στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου Κρήτης