Λειτουργία Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού και Αντλιοστασίων

Έργο
Λειτουργία Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού και Αντλιοστασίων
Ανάθεση
Σύνδεσμος Ύδρευσης “Ο Πηνειός” Ν. Ηλείας
Δυναμικότητα
107.308 κάτοικοι
Διάρκεια
25/10/2016 – 11/12/2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες