Κατασκευή 1ου Κυττάρου Β’ Φάσης ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής

Έργο
Κατασκευή 1ου Κυττάρου Β’ Φάσης ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής
Ανάθεση
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
1.686.436 m3
Προϋπολογισμός
5.799.571€

Το έργο περιλαμβάνει το ένα από τα δύο κύτταρα που αποτέλεσαν το νέο ΧΥΤΑ της πρωτεύουσας στο Δήμο Φυλής. Κατασκευάστηκε σε διάστημα μόλις 6 μηνών και από τον Ιούνιο του 2006 δέχεται τα απορρίμματα της Αττικής