Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας

Στις 12/3/2019 η Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ αφορά στην κατασκευή και λειτουργία (για 25 χρόνια) μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας έως 80.000 τόνων ετησίως. Η μονάδα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ), στον οποίο θα μεταφέρονται τα υπολείμματα της επεξεργασίας προς ταφή.

Σημαντικός στόχος της σύμβασης είναι η μείωση των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή στο 39% και η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κατά 73%, δηλαδή σε ποσοστό υψηλότερο από το 65% που είναι ο κοινοτικός στόχος.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 22 μήνες. Η τεχνολογία της μονάδας είναι η μηχανική διαλογή και ανακύκλωση, σε συνδυασμό με την αναερόβια χώνευση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.