Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς

Έργο
Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς
Ανάθεση
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΙΩΑΝ.Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΕΡΜΩΝ ΑΕ- ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ (100% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ)
Δυναμικότητα
350.000m3
Προϋπολογισμός
1.738.300 €
Διάρκεια
03/2006 – 06/2008

Το έργο αφορούσε την μελέτη και κατασκευή της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς, η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • την διαμόρφωση και στεγανοποίηση της νέας λεκάνης απόθεσης
  • τα έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων
  • τα έργα διαχείρισης βιοαερίου
  • λοιπά έργα υποδομής