Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου

Έργο
Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου
Ανάθεση
ΔΕΥΑ Αιγίου
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.-ΑΑΓΗΣ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός
10.295.200 €
Διάρκεια
12/2012 – …

Η σύμβαση περιλαμβάνει την επέκταση και αναβάθμιση της ΕΕΛ Αιγίου. Το έργο λειτουργεί σήμερα έχοντας δυναμικότητα 40.000 ι.κ. με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας μονάδας MBR δυναμικότητας 30.000 ι.κ. η οποία θα λειτουργεί παράλληλα στην υφιστάμενη εγκατάσταση, καθώς και η αναβάθμιση – συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ώστε η ΕΕΛ Αιγίου να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδοτικά για ισοδύναμο πληθυσμό 70.000 ι.κ., ενώ το έργο να είναι επεκτάσιμο για την εξυπηρέτηση 98.000 ι.κ.