Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πόρου-Σκάλας

Έργο
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πόρου-Σκάλας
Ανάθεση
Δήμος Ελειού-Πρόννων
Ανάδοχος
ΙΘΑΚΗ A.E.
Δυναμικότητα
13.000 ικ
Προϋπολογισμός
5.779.571 €

Το έργο αφορά στη μελέτη-κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ελειού-Προννων. Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων βασίζεται στη μέθοδο ενεργού ιλύος. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, μονάδα προεπεξεργασίας, δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανση με σύστημα χλωρίωσης και τέλος μετα-αερισμό πριν την τελική τους διάθεση. Η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση.