Προμήθεια εξοπλισμού ΕΕΛ οικισμού Κάτω Βερμίου (Σέλι)

Έργο
Προμήθεια εξοπλισμού ΕΕΛ οικισμού Κάτω Βερμίου (Σέλι)
Ανάθεση
Δήμος Βέροιας
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Δυναμικότητα
1.500 ικ
Προϋπολογισμός
700.000 €

Αφορά στη κατασκευή ΕΕΛ των δήμων της περιοχής. Στάδια επεξεργασίας:

  • Compact προεπεξεργασία
  • Βιολογική βαθμίδα MBBR
  • Απολύμανση με ΝaOCl προς δίαθεση
  • Δεξαμενή πάχυνσης λάσπης.Προμήθεια & Δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους