Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Σημάντρων Δ. Ν. Προποντίδας

Έργο
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Σημάντρων Δ. Ν. Προποντίδας
Ανάθεση
Δήμος Νέας Προποντίδας
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ (θυγατρική ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
4.500 ικ
Προϋπολογισμός
2.805.680 €
Διάρκεια
06/2014 – 04/2019

Η Ε.Ε.Λ. θα δέχεται τα αστικά λύματα του οικισμού Σήμαντρα και θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα επεξεργασίας:

  • Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων
  • Βιολογική βαθμίδα με compact σύστημα αιωρούμενης βιομάζας και διαχωρισμό με μεμβράνες (Moving Bed Membrane Reactor)
  • Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση
  • Μονάδα Μηχανικής Πάχυνσης και Αφυδάτωσης Ιλύος