Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ν. Καζαντζάκη

Έργο
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ν. Καζαντζάκη
Ανάθεση
Δήμος Ν. Καζαντζάκη
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ (100% θυγατρική του ομίλου)
Δυναμικότητα
7.500 ικ
Προϋπολογισμός
2.806.750,95 €

Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ν. Καζαντζάκη. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει προεπεξεργασία με εσχάρωση, εξάμμωση-λιποσυλλογή και μέτρηση παροχής με κανάλι τύπου Parshall, βιολογική επεξεργασία με απονιτροποίηση και νιτροποίηση καθώς και δεξαμενές τελικής καθίζησης, διύλιση της δευτεροβάθμιας εκροής σε φίλτρα και απολύμανση με ακτινοβολία UV. Τα καθαρά υφίστανται μεταερισμό για τη τελική τους διάθεση ενώ η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση.