Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Δήμου Γρεβενών

Έργο
Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Δήμου Γρεβενών
Ανάθεση
ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Δυναμικότητα
35.000 ικ
Προϋπολογισμός
6.447.258 €

Μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τρεις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας με οξειδωτικές τάφρους , απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση και τριτοβάθμια επεξεργασία σε φίλτρα τύπου Travelling bridge. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στον ποταμό Γρεβενίτη.