Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού Δ. Τριφυλίας

Έργο
Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού Δ. Τριφυλίας
Ανάθεση
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (100% θυγατρική ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
Δυναμικότητα
3.000 ικ
Προϋπολογισμός
1.101.626 €
Διάρκεια
07/2012 – 06/2014

Η εν λόγω σύμβαση συμπεριλαμβάνει την μελέτη κατασκευή και εννιάμηνη λειτουργία ΕΕΛ δυναμικότητας 3.000 ικ. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ είναι οι ακόλουθες:

  • αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων εισόδου
  • υπόγεια δεξαμενή εξισορρόπησης
  • μονάδες προεπεξεργασίας λυμάτων δικτύου και βοθρολυμάτων, που εγκαθίστανται στη στέψη της δεξαμενής εξισορρόπησης
  • δύο (2) containers βιολογικής επεξεργασίας (απονιτροποίηση, βιοαποικοδόμηση, νιτρικοποίηση, καθίζηση, καθώς επίσης και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός)
  • container αφυδάτωσης ιλύος
  • πολυστρωματικό φίλτρο άμμου
  • δεξαμενή αποθήκευσης τελικώς επεξεργασμένων λυμάτων
  • δοχείο αποθήκευσης και πάχυνσης της ιλύος
  • αγωγό διάθεσης