Επέκταση και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Αργοστολίου

Έργο
Επέκταση και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Αργοστολίου
Ανάθεση
Δήμος Αργοστολίου
Ανάδοχος
ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.(100% Θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
30.000 ικ
Προϋπολογισμός
2.592.440 €
Διάρκεια
12/2003 – 3/2006

Σκοπός του έργου ήταν ο διπλασιασμός της δυναμικότητας και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Η τελική δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στις 30.000 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη νιτροποίηση-απονιτροποίηση.

Η διάθεση γίνεται με υποβρύχιο αγωγό 600 μέτρων στη θάλασσα.