Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πόρου-Σκάλας

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Ελειού-Πρόννων

Ανάδοχος

ΙΘΑΚΗ A.E.

Δυναμικότητα

13.000 ικ

Προϋπολογισμός

5.779.571 €

Το έργο αφορά στη μελέτη-κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ελειού-Προννων. Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων βασίζεται στη μέθοδο ενεργού ιλύος. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, μονάδα προεπεξεργασίας, δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανση με σύστημα χλωρίωσης και τέλος μετα-αερισμό πριν την τελική τους διάθεση. Η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση.