Διυλιστήριο για παραγωγή πόσιμου νερού

Περιγραφή Τεχνολογίας:

Στα διυλιστήρια νερού γίνεται η επεξεργασία του νερού προερχόμενου κυρίως από επιφανειακά ύδατα ή και γεωτρήσεις. Το ακατέργαστο νερό όταν φτάνει στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων περιέχει όλες τις συνηθισμένες ουσίες ενός επιφανειακού νερού, όπως αέρια με οσμή, μικρόβια, στερεές ουσίες (χώματα και φύλλα), αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια, πρωτόζωα, άλγες κλπ.
Για να καταστεί δυνατή η αφαίρεση όλων αυτών των ουσιών ούτως ώστε το νερό να γίνει πόσιμο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Αφαίρεση των στερεών ουσιών
 • Αποχρωματισμός και οξείδωση της ανόργανης και οργανικής ύλης και αδρανοποίηση όλων των μικροοργανισμών, πρωτόζωων και άλλων, με χλώριο (προχλωρίωση)
 • Αερισμός του νερού
 • Κροκίδωση των κολλοειδών/οργανικών σωματιδίων με θειικό αργίλιο και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη
 • Καθίζηση
 • Φιλτράρισμα του νερού σε φίλτρα άμμου
 • Προσθήκη ασβέστη (για διόρθωση του pH)
 • Μεταχλωρίωση

Πλεονεκτήματα:

 • Αξιόπιστη μέθοδος ευρέως χρησιμοποιούμενη
 • Απλή και λειτουργική εγκατάσταση με χαμηλές απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Case Study:

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού από την τεχνητή λίμνη του Πηνειού στον νομό Ηλείας. Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 2.014 m3/h αρχικά και είναι άμεσα επεκτάσιμη ώστε να επεξεργάζεται 2.657 m3/h (Β’ φάση).
Το έργο ξεκινά από το σύστημα υδροληψίας που περιλαμβάνεται στην εργολαβία και καταλήγει στην προβλεπόμενη θέση όπου τα δίκτυα εξόδου καθαρού νερού συνδέονται με τα δίκτυα διανομής. Η εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 • Έργο υδροληψίας – αγωγός προσαγωγής νερού
 • Φρεάτιο εισόδου – εσχάρωση
 • Μονάδα οζόνωσης
 • Μονάδα διόρθωσης pH
 • Ταχεία ανάμιξη
 • Κροκίδωση
 • Καθίζηση
 • Μονάδα διύλισης
 • Απολύμανση με αέριο χλώριο
 • Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού
 • Εγκατάσταση αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών (θειικού αργιλίου, πολυηλεκτρολύτη, θειικού οξέος και καυστικού νατρίου)
 • Μονάδα επεξεργασίας ιλύος (αντλιοστάσιο ιλύος, δεξαμενή πάχυνσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος)
 • Μονάδα νερών έκπλυσης

To έργο σε αριθμούς:

Συμβατική αμοιβή

11.694.517,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Είδος νερού προς κατεργασία

Επιφανειακά ύδατα (τεχνητή λίμνη Πηνειού)

Παραγωγή εγκατάστασης

2.014 m3/hr (για την Α’ Φάση)

Παραγωγή παραπροϊόντων (λάσπη)

1.933 kg/day