Μελέτη & κατασκευή διυλιστηρίου Κανναβιούς -Κύπρος

Έργο
Μελέτη & κατασκευή διυλιστηρίου Κανναβιούς -Κύπρος
Ανάθεση
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων Υπουργείου Γεωργίας-Φυσ. Πόρων & Περιβάλλοντος Κύπρου
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
10.000 m3/day
Προϋπολογισμός
4.081.880,06 €
Διάρκεια
11/2009 – 08/2012

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιελάμβανε:

 • Τα έργα εισόδου του προς επεξεργασία νερού μέσω σύνδεσης με τον κύριο αγωγό ύδρευσης (DN700) από το υφιστάμενο φράγμα της Καναββιού
 • Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) και το αντλιοστάσιο του επεξεργασμένου νερού
 • Τη λειτουργία της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής

Ειδικότερα, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού αποτελούνταν από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

 • Είσοδος ανεπεξέργαστου νερού
 • Μετρητής παροχής
 • Εσχάρωση για την απομάκρυνση της άλγης, επιπλεόντων και / ή ογκωδών υλικών
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης για την μείωση των αιωρούμενων στερεών του ανεπεξέργαστου νερού κυρίως μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων
 • Προ-αερισμός για την μείωση του H2S, CO2, Fe, Mn, την οξείδωση του οργανικού φορτίου και την βελτίωση της γεύσης του νερού
 • Αντλιοστάσιο για την τροφοδοσία της μονάδας φίλτρανσης, ώστε να καλυφθούν οι υδραυλικές απώλειες διέλευσης από το μέσο φίλτρανσης
 • Προ – απολύμανση του ανεπεξέργαστου νερού
 • Ταχεία ανάμιξη σε στατικό μίκτη με τροφοδοσία κροκιδωτικού
 • Φίλτρανση δύο σταδίων (2 φίλτρα στην σειρά). Στάδιο προφίλτρανσης και στάδιο κύριας φίλτρανσης με προσθήκη πολυηλεκτρολύτη ανάντη του σταδίου κύριας φίλτρανσης
 • Διόρθωση pH
 • Απολύμανση φιλτραρισμένου νερού και αποθήκευση σε κλειστή δεξαμενή
 • Αντλιοστάσιο επεξεργασμένου νερού
 • Επεξεργασία του νερού αντίστροφης πλύσης σε παχυντή βαρύτητας και κλίνες ξήρανσης