Δίκτυα αποχέτευσης (Ακάθαρτα-όμβρια) οικισμού Μαλίων Δ. Μαλίων Τμήμα Β & Γ

Έργο
Δίκτυα αποχέτευσης (Ακάθαρτα-όμβρια) οικισμού Μαλίων Δ. Μαλίων Τμήμα Β & Γ
Ανάθεση
ΔΕΥΑ Μαλίων
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.140.982,96 €
Διάρκεια
03/2004 – 03/2007

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Μαλίων του Δ. Μαλίων. Δίκτυο ακαθάρτων 7850μ και ομβρίων 5000μ.