Σταθμός Βιομάζας 250 kWp – Θέση «Νταλίπι» Δαύλεια Βοιωτίας

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση Νταλίπι ΤΚ Δαύλειας Βοιωτίας. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013. Με την ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έκδοση της ΑΕΠΟ η εταιρεία είναι σε θέση να προχωρήσει στο στάδιο κατασκευής. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες στην αρμόδια πολεοδομία και επιπλέον συνάπτονται συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αεριοποίησης και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη στελέχη βαμβακιού που θα συλλέγονται από τον κάμπο της Δαύλειας και της Κωπαΐδας κατόπιν της κοπής του βαμβακιού. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 2700 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.