Σταθμός Βιομάζας 250 kWp – Θέση «ΒΑΓΙΑ» Άγιος Λουκάς Αλιβερίου Ευβοίας

Η εταιρία σχεδιάζει έργο 250kW στη θέση Βαγιά Αγίου Λουκά Αλιβερίου Εύβοιας. Η μονάδα έλαβε όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον Μάιο του 2013 ενώ για την ώρα βρίσκεται στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την υποβολή σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα τέλη του 2013. Παράλληλα η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προμήθειας Α ύλης με τοπικούς φορείς.

Η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και θα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη πυρήνα (απόβλητο ελαιοτριβείων) που θα προμηθεύεται από 10 τοπικά ελαιοτριβεία και στελέχη καλαμιού που θα προμηθεύεται από την λίμνη του Δίστου. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται 13500 τόνους πρώτης ύλης ετησίως.