Βελτιώσεις βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου

Έργο
Βελτιώσεις βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου
Ανάθεση
ΔΕΥΑ Ηρακλείου
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. (θυγατρική του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
Προϋπολογισμός
1.466.894€
Διάρκεια
11/2003 – 01/2005

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις:

  • 1η Φάση: Αναβάθμιση γραμμής ιλύος, παρεμβάσεις στη γραμμή λυμάτων και αυτοματισμός εγκατάστασης
    και αντλιοστασίων.
  • 2η Φάση: Επέκταση της εγκατάστασης σε 190.000 ι.κ. με χρήση μεμβρανών τύπου Hollow Fiber.