Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμου Ερινέου έως Δήμο Αιγείρας

Έργο
Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμου Ερινέου έως Δήμο Αιγείρας
Ανάθεση
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
37.765.920,00 € με ΦΠΑ
Διάρκεια
04/2013 – 11/2018

Κατασκευή δύο κεντρικών συλλεκτηρίων αγωγών λυμάτων, δια των οποίων παροχεύονται τα λύματα των παραλιακών οικισμών στις ΕΕΛ του Δήμου Αιγίου. Το συνολικό μήκος 59.735m και 7.900 βοηθητικών σωλήνων αποστράγγισης. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 13 κεντρικών αντλιοστασίων.