Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Μαλίων με αντλιοστάσια

Έργο
Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Μαλίων με αντλιοστάσια
Ανάθεση
ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΩΝ
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.781.677 €
Διάρκεια
06/2004 – 05/2008

Κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της παράκτιας περιοχής των Μαλίων με μήκος 2.680 m, αγωγού μεταφοράς μήκους 3.990 m και 2 αντλιοστασίων